Welkom bij bureau NagelHard
Scheepsexpertise

gespecialiseerd in
(zeegaande) historische vaartuigen

Welcome at NagelHard
Marine Surveyor
specialized
in historical sea-going vessels
Bureau NagelHard verricht in geheel Europa diensten met betrekking tot expertise van historische vaartuigen in het vaargebied kust- en zeevaart.
Heeft u vragen met betrekking tot uw schip, de reparaties of de gebruikte technieken en materialen, vraag het dan aan onze vraagbaak.
Voor informatie over restauratiebegeleiding, expertise, taxatie en bemiddeling bij maritieme conflicten kunt u een van de knoppen boven in dit scherm klikken en/of een e-mail sturen.
  NagelHard marine surveyor agency is based in the Netherlands and operates in the whole of Europe and beyond. The agency is specialised in surveying historical sea-going vessels.
If you want to receive more information concerning the repair and restoration aid, surveying, valuation and the mediation activities of NagelHard, please use one of the menu buttons. The web-site is in Dutch so the most convenient way is to send us an email with your request.
If you have a question about old maintenance techniques and materials or repairs on historical vessels, please send us an email: NagelHard@gmail.com subject: AMA (ask me anything).

Email: NagelHard@gmail.com
Website: www.NagelHard.N