Expertise
van
historische
(zeegaande) schepen
Bureau NagelHard voert keuringen en inspecties uit van (zeegaande) historische vaartuigen. De keuringen worden onafhankelijk, deskundig en gecertificeerd uitgevoerd. Zowel houten, stalen (ijzeren) alsmede ferrocementschepen worden geinspecteerd. Bij keuringen van de romp van houten schepen wordt technisch onderzocht:
- wegeringen, wrangen, spanten, stevens en de kiel
- stijfheid van de constructie
- de staat van oude reparaties
- kwaliteit van de gangen en de bevestiging van de planken
- corrosie van de nagels en bescherming van het staalwerk
- naden, breeuwwerk tussen de planken en de naadafwerking
- aandrijving en de bescherming
- Stuurwerk en lagering
- huiddoorvoeren en afsluiters
- onderwater verfsysteem
Bij stalen en ijzeren schepen wordt uiteraard een vlakdiktemeting uitgevoerd. Hier wordt gekeken naar oude schades, reparaties, dubbelingen, de condities van de spanten, de aanhechtingen, de (put) corrosie, etc, etc.
Bij ferrocement wordt in het bijzonder onderzocht wat de staat van de bewapening is, de scheurvorming en de aanhechting op het lijf.

U ontvangt een uitgebreide reportage van het verrichte onderzoek. Als uw schip is aangesloten bij een behoudsorganisatie van de FVEN (Federatie varend erfgoed Nederland) vraag dan naar onze speciale regeling.

Email: NagelHard@gmail.com
Website: www.NagelHard.NL


EMCI international registrated marine surveyor