Mediation
Bemiddeling bij geschillen van maritieme aard

Bureau NagelHard helpt u bij maritieme geschillen. Dit kan bijvoorbeeld een verschil van mening zijn bij een aankoop of een verkoopprocedure of bij een reparatie van uw schip. Een onafhankelijke bemiddelaar van Bureau NagelHard met kennis van de maritieme problemen zal geen standpunt innemen maar trachten objectief een (potentieel) juridisch probleem op te lossen.

De bedoeling van de mediation is dat bureau NagelHard onafhankelijk van beide partijen in een geschil met deze partijen kan werken aan afspraken welke een oplossing kunnen vormen. Uiteraard is mediation een mogelijke weg om te trachten een gang naar de rechter te voorkomen.

U kunt bureau NagelHard inschakelen om al voor de verkoop of aankoop er voor te zorgen dat er voldoende transparantie is en de juiste afspraken worden gemaakt en vastgelegd in de overeenkomst om problemen voor te zijn en te vermijden. 

 

ADR International registered Arbitrator-Mediator