Taxatie


.

Bij een taxatie van een historisch vaartuig bepalen wij objectief de waarde van dit vaartuig. De staat van het vaartuig is uiteraard van invloed op de waarde, maar de markt voor vaartuigen is een belangrijke factor. De locatie (denk aan het buitenland) is ook van groot belang. Via een expertise template* worden de belangrijkste punten van het schip in kaart gebracht en optioneel aangevuld met extra deelonderzoeken naar keuze. Voor het bepalen van de template wordt een inspectie van het vaartuig uitgevoerd. De combinatie van de locatie, de staat en de template in samenhang met de schepenmarkt leidt tot een waardebepaling van het vaartuig. De waarde wordt uitgedrukt in een executiewaarde en een dagwaarde.  

Historische vaartuigen zijn uniek, bijzonder en geen massa producten. Dat maakt dat een waardebepaling juist secuur moet gebeuren en niet uit een tabel kan worden gehaald.  Het is belangrijk om een juiste waardebepaling van uw vaartuig te hebben zoals bijvoorbeeld in het geval van het bepalen van de verzekeringspremie, de reparatie- of vervangingskosten in geval van schade. Historische vaartuigen gedragen zich prijstechnisch anders in de markt en kunnen in een paar jaar tijd behoorlijk in waarde veranderen.  
Voor taxatie van vaartuigen welke zijn aangesloten bij behoudsorganisaties geldt een bijzonder tarief inclusief minimale reiskosten per Km.
Vraag naar onze tarieven. Email: NagelHard@gmail.com


.
 

Schade bepaling
Het taxeren van schade aan een varend monument is een vak apart

 
Veel mensen zijn niet op de hoogte wat er allemaal speelt bij de reparatie en restauratie van een historisch vaartuig. Neem bijvoorbeeld een historisch houten schip, daar zijn niet meer zoveel kenners van voorhanden. Bij behandeling van een schade is het van belang dat het schip na reparatie niet inboet op de historische en economische waarde. Schade taxeren en oplossen bij een varend monument is niet een eenvoudige standaard aangelegenheid. Deze schepen zijn alle uniek. De taxatie en daarna de begeleiding van het herstel van een varend monument dient secuur en op authentieke wijze met de juiste materialen te gebeuren. Zo is er een waarborg dat de waarde van het schip voor de toekomst blijft behouden


EMCI international registrated marine surveyor
*) De expertise templates zijn een onderdeel van de EMCI certificering
.